Rejestracja i znakowanie suplementów diety

Prawo żywnościowe podlega dynamicznym zmianom. Zarówno znakowanie suplementów diety, jak i ich prezentacja oraz reklama podlega ścisłym regulacjom prawnym. Obecnie procedowane rozwiązania w zakresie prawa żywnościowego są bardzo restrykcyjne, a proponowane kary finansowe za nieprawidłowe znakowanie bądź reklamę mogą być bardzo dotkliwe, dlatego też brak profesjonalnego wsparcia w procesach takich jak: rejestracja suplementów diety i znakowanie suplementów diety, może skutkować nawet wycofaniem produktu z rynku i utratą zaufania wśród stałych klientów.

Kilka słów o nas...

Zajmujemy się wsparciem producentów oraz dystrybutorów żywności w procesie znakowania oraz wprowadzania na rynek nowych środków spożywczych. Specjalizujemy się w suplementach diety oraz żywności podlegającej notyfikacji do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Oferujemy kompleksową weryfikację i znakowanie etykiet na zgodność z ogólnym prawem żywieniowym Unii Europejskiej oraz przepisami szczegółowymi Państw członkowskich. Oferta obejmuję również znakowanie etykiet suplementów diety od podstaw. Prowadzimy proces notyfikacji suplementów w Polsce oraz całej Europie. Badamy możliwości wprowadzenia danej żywności na konkretny rynek. Kładziemy duży nacisk na oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, aby produkt był atrakcyjny z punktu widzenia marketingowego przy jednoczesnej zgodności z aktualnymi przepisami. Rejestracja i znakowanie suplementów diety to nasza domena.

Nasza Oferta

Znakowanie suplementów diety i oznakowanie opakowań spożywczych

Tworzenie receptur suplementów i zakup surowców

Rejestracja suplementów diety i rejestr suplementów diety

Pomoc przy wprowadzaniu żwyności EKO

Doradztwo w sprawach kontroli sanitarnych i handlowych

Pomoc przy promocji nowych suplementy diety

Weryfikacja etykiet spożywczych i znakowanie etykiet

Zapoznania się z naszą pełną ofertą

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania