Dodatki do żywności a zgłoszenie GIS – notyfikacja suplementu diety

W ustawie nakładającej obowiązek notyfikacji (rejestracji) suplementów tj. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021) wymieniono składowe zgłoszenia notyfikacyjnego. Wprowadzający do obrotu jest zobowiązany podać następujące dane:

1) nazwę produktu oraz jego producenta;
2) postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;
3) wzór oznakowania w języku polskim;
4) kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na
rynku spożywczym;
5) skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych
w produkcie, w tym substancji czynnych;
6) skład ilościowy składników;
7) imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu

Wiele osób z tego względu uważa, iż ujawnienie pełnego składu ilościowego substancji pomocniczych (tj. dodatków do żywności i składników żywności) jest konieczne do poprawnego zgłoszenia notyfikacyjnego dla GIS, natomiast w nowym systemie ESP, podczas zgłaszania składu ilościowego mamy do wyboru trzy kategorie składników :

Witaminy i składniki mineralne;
Składniki roślinne;
Inne składniki.

Po uruchomieniu listy składników z trzeciej kategorii, osoba zgłaszająca może znaleźć niektóre popularne dodatki do żywności używane w suplementach diety, takie jak celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu czy dwutlenek tytanu. Powstaje zatem bardzo ważne pytanie: czy wprowadzający do obrotu musi ujawnić pełny skład ilościowy dodatków oraz przesłać certyfikaty jakości razem ze zgłoszeniem?

Departament żywności i żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie wymaga ujawnienia pełnej receptury oraz przesłania certyfikatów jakości dla dodatków do żywności (celuloza, pvp k30, dwutlenek krzemu) oraz składników żywności ( mąka ryżowa, maltodekstryna), ponieważ ich obecność nie wpływa na kwalifikację danego środka jako suplementu diety, ani na jego wartość odżywczą czy działanie produktu, co potwierdza to sam wpis w instrukcji stanowiskowej dołączone do systemu notyfikacji ESP oraz nawet sam formularz ( punkt czwarty – Lista składników).


Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie wprowadzania, notyfikacji (rejestracji) suplementów diety, a także znakowania etykiet, zapraszamy do kontaktu.