Oferta

Znakowanie suplementów diety i oznakowanie opakowań spożywczych

Suplementy diety, z uwagi na to, że nie mają właściwości leczniczych, nie podlegają pod europejskie regulacje prawne dotyczące leków. Procedura ich wprowadzania do obiegu jest dużo prostsza niż w przypadku farmaceutyków, jednak również wymaga zastosowania się do litery prawa. Tym, co może zwrócić uwagę Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest nieprawidłowe oznakowanie suplementu na etykiecie. Istniejemy po to, aby ułatwić producentom zaistnienie ze swoim rewolucyjnym produktem na krajowym, a nawet światowym rynku.

W naszej pracy nad promocją produktów na rynku bierzemy pod uwagę ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu i oznakowania suplementów diety. Na skalę europejską, nadrzędność nad tymi przepisami ma Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Znajomość aktów prawnych, na których opiera się bezpieczeństwo wpuszczania suplementów diety do obiegu, jest podstawowym narzędziem naszego działania. Pozwala nam to sprawnie przeprowadzić proces wdrażania niezbędnych zmian na etykietach produktów lub też w samym produkcie. Mają one na celu pomyślną weryfikację produktu przez GIS.

Znakowanie suplementów to usługa, która ma na celu pomoc producentowi we wprowadzeniu na rynek suplementu prawidłowo i zgodnie z prawem opisanego na etykiecie. Polskie prawo nakazuje umieszczenie na niej:
  • nazwy i adresu producenta,
  • postaci, jaką przyjmuje suplement (np. kapsułki, płyn, tabletki),
  • treści w całości w języku polskim,
  • skład jakościowy, tj. substancje czynne i pomocnicze zawarte w produkcie,
  • skład ilościowy, tj. zawartość witamin, minerałów i innych składników podanych w odpowiednich jednostkach, oraz wyrażonych jako procent referencyjnej wartości spożycia.
W imieniu naszych klientów dbamy o to, aby informacje te zostały przedstawione w sposób rzetelny, zgodny z prawdą, a przy tym czytelny dla potencjalnego odbiorcy.

W polskim prawie dotyczącym suplementów diety istnieją zapisy mówiące o tym, że etykieta tego typu produktu nie może sugerować właściwości leczniczych, gdyż suplement diety ma na celu jedynie uzupełnianie żywienia w niedoborowe składniki. Nie może również w agresywny sposób skłaniać do zakupu danego produktu, ani straszyć skutkami wynikającymi z braku jego zażywania.

Jak zatem prawidłowo skonstruować hasło reklamowe suplementu, aby nie wzbudzało ono podejrzeń GIS? W jaki sposób wypromować suplement na tle konkurencyjnych produktów? Dzięki zleceniu nam usług znakowania dużo łatwiej jest skupić się na innych kwestiach wynikających z prowadzenia swojego biznesu, zagadnienie dotyczące opakowania pozostawiając właśnie firmie Supplecons.

Dziś konsumenci coraz bardziej stawiają na jakość tego, co wrzucają do swojego koszyka zakupowego. Nie zawsze chwytliwe hasło czy kolorowe opakowanie wystarczą – należy jeszcze oznakować etykietę w sposób czytelny, zrozumiały i rzetelny. Konsument, który ma możliwość zweryfikowania realnego składu suplementu na etykiecie i porównania go z własnym samopoczuciem po pewnym czasie stosowania, nabiera zaufania do producenta i chętniej sięga po raz kolejny po ten sam produkt. To rezultat, do którego każdy producent dąży, a my w tym pomagamy.

Podobnymi zasadami szczerości i zaufania kierują się konsumenci produktów spożywczych, sięgając po swoje ulubione artykuły i wiedząc, że ich skład nie jest „tajemnicą poliszynela”. Zarówno w przypadku suplementów, jak i żywności zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług znakowania, aby produkt nie tylko był zgodny z prawem i przeszedł prawidłową weryfikację odpowiednich organów. Prawdziwym celem pracy Supplecons jest zdobycie szerokiego grona stałych klientów i mocne ugruntowanie pozycji danego producenta na rynku!

Źródło: zobacz tutaj

Rejestracja suplementów diety i rejestr suplementów diety

Producent, który planuje wprowadzenie nowego suplementu diety na rynek powinien go zarejestrować w GIS. Aby zrobić to prawidłowo, należy spełnić kilka podstawowych wymagań – na szczęście nie trzeba robić tego samodzielnie, gdyż wystarczy skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.

Jeśli chodzi o zagadnienie, jakim jest produkcja suplementów diety wymagania nie są tak szczegółowe, jak w przypadku leków. Z samej definicji suplementu, jest to produkt dostarczający witamin, minerałów i składników odżywczych, które tak naprawdę występują także w żywności naturalnej, w skoncentrowanej formie i w odpowiedniej ilości. Oznacza to, że spożywanie suplementów diety jest bezpieczne, pod warunkiem braku alergii czy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Pomimo tych ułatwień notyfikacja suplementu diety jest również sporym wyzwaniem dla każdego producenta. Dlatego właśnie warto zdać się na specjalistów w tym zakresie i zamówić usługi znakowania, a także rejestracji suplementów w firmie Supplecons.

Producent zobowiązany jest zbadać rzeczywistą zawartość składników czynnych w swoim wyrobie na własną rękę, co wymusza zaangażowanie dodatkowych środków i sił na testy laboratoryjne. Nie mniej ważny jest także czytelny sposób zapisania otrzymanych wyników na etykiecie i umieszczanie na niej informacji, które rzetelnie opisują zawartość zgodnych, a przede wszystkim są zgodne z prawem.

Warto wiedzieć, że aktualnie obowiązujące przepisy określają suplement jako środek spożywczy, dla którego istnieje obowiązek złożenia powiadomienia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W temacie, jakim jest rejestracja GIS suplementy diety mają dość uproszczoną procedurę. Po zgłoszeniu nowego produktu można nie czekając na weryfikację GIS wprowadzić produkt do obrotu, czyli zarabiać na nim. Tym istotniejsze jest, aby dokonać zgłoszenia w sposób prawidłowy, i aby żadna z informacji opisujących suplement nie wydawała się organom nieścisła, gdyż może to grozić wycofaniem suplementu z rynku.

W przypadku prowadzenia dużej działalności, a w szczególności podczas jednoczesnego wprowadzania na rynek kilku suplementów (na przykład będących odmianami jednego produktu dla dzieci i dorosłych), można w momencie składania zawiadomienia popełnić pewne błędy, które mogą zaważyć na przyszłości tego przedsięwzięcia. Notyfikacja suplementu diety to jedna z gałęzi działalności Supplecons, która daje najlepsze korzyści, gdy jest prowadzona równocześnie ze znakowaniem i innymi usługami dotyczącymi produkcji suplementów.

Rejestracja suplementów diety to kluczowy punkt realizacji wprowadzenia nowego wyrobu na rynek. Wiele miesięcy przygotowań, projektowania i produkcji może okazać się na tym etapie sukcesem, ale niestety może też zwiastować konieczność wycofania suplementu z rynku. Prawidłowy rejestr suplementów diety uwzględnia wszelkie aspekty dotyczące jakości i sposobu opisania tego produktu w oparciu o obowiązujące noty prawne. Zlecając to specjalistom z tej dziedziny zyskują Państwo pewność, że wszystko będzie dopracowane tak, aby weryfikacja GIS przebiegła pomyślnie.

W przypadku suplementów diety, zaliczanych do kategorii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, należy stosować przepisy ujęte w art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jest to podstawowy dokument, którym kierujemy się podczas naszej pracy przy znakowaniu, a także rejestracji suplementów diety. W przypadku chęci wprowadzenia suplementu na rynek Unii Europejskiej, należy zgłosić ten fakt do GIS. Wówczas stosowana jest dyrektywa 2002/46/WE, która jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do wyżej wspomnianego. Producent chcący wprowadzić suplement na rynek UE musi powiadomić organ tego państwa, do którego chce wprowadzić ów suplement, oraz wskazać go w powiadomieniu dla GIS. Przed złożeniem powiadomienia istotne jest dokonanie rejestracji swojej działalności.

Suplement, który ma za zadanie uzupełniać dietę w wybrane składniki odżywcze, powinien być produktem, co do którego konsumenci będą mieli pełne zaufanie. Tym samym warto przeprowadzić cały proces wprowadzania go na rynek w sposób profesjonalny, pod kontrolą Supplecons. Zajmujemy się nie tylko wprowadzaniem istniejących już wyrobów do sprzedaży, ale pomagamy go wykonać.

Wybierając usługę ustalania receptury suplementu, znakowania, a następnie notyfikacji, możesz skupić się w całości na innych, czysto biznesowych atutach swojej działalności, i mieć pewność, że Państwa produkt jest w dobrych rękach. To najlepsza inwestycja w swoją markę i sposób na to, by zdobyć stałych, zaufanych klientów, którzy częściej będą sięgali po Państwa suplement, niż po produkty konkurencyjnych firm. Dbając o jego jakość od początku do końca zyskają Państwo solidną markę, która sama będzie na sama na siebie pracować!

Źródło: zobacz tutaj

Weryfikacja etykiet spożywczych i znakowanie etykiet

Firma Supplecons świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa oraz notyfikacji i znakowania etykiet do suplementów diety. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży, bogata wiedza i odpowiednie wykształcenie gwarantują najlepszą skuteczność i profesjonalizm w realizacji usług. Weryfikacja etykiet jest przeprowadzana w oparciu o aktualne wymogi i przepisy prawne.

Chcąc wprowadzić gotowy suplement diety na rynek, nie wystarczy opakować go w efektowne pudełko, ale należy też oznakować we właściwy sposób. Odpowiednie przepisy Ustawy z dn. 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia wskazują, że suplementy diety podlegają prawu żywnościowemu, co sprawia, że stosuje się do nich zasady ogólne, takie jak dla standardowej żywności. Dotyczy to również właściwego oznaczenia opakowań. Znakowanie etykiet suplementów diety i innych produktów spożywczych musi być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25.10.2011 roku, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9.10.2007 roku w sprawie składu i oznakowania suplementów, a także innymi aktami prawnymi. Dokumenty te określają, że produkt spożywczy wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi zostać oznakowany w konkretny sposób i posiadać etykietę zgodną z przepisami prawa.

Za prawidłowe oznakowanie i etykietowanie suplementów odpowiadają dystrybutorzy, importerzy i producenci artykułów spożywczych. Mnogość rozporządzeń i regulacji dotyczących tego zagadnienia sprawia jednak, że stworzenie i weryfikacja etykiet to skomplikowany proces, wymagający specjalistycznej wiedzy, znajomości aktualnych wymagań prawnych oraz doświadczenia. Ze względu na zmienność wytycznych i regulacji, niezbędne jest także systematyczne kontrolowanie treści etykiet. Dlatego warto w tej kwestii zaufać specjalistom. Dzięki ekspertom z Supplecons weryfikacja etykiet spożywczych przebiega w rzetelny i fachowy sposób. Niezależna kontrola wykonana przez profesjonalistę zapewni, że oznakowanie będzie zawierało wszystkie wymagane elementy.

W ramach usług sprawdzamy poprawność składu i kolejność składników, weryfikujemy etykiety względem receptury i specyfikacji produktu oraz analizujemy odpowiednie oznaczenie alergenów. Ponadto zajmujemy się badaniem właściwego oznakowania i obliczenia wartości odżywczych, weryfikujemy poprawność etykiety pod względem zgodności z bieżącymi przepisami prawa, jak również sprawdzamy Referencyjne Wartości Spożycia (RWS). Kontrolujemy prawidłowość używania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych oraz wystawiamy ocenę końcową projektu (labeling proof).

Mamy odpowiednią wiedzę technologiczną dotyczącą opracowania receptur. Skutecznie znakujemy etykiety i pomagamy w procesie notyfikacyjnym. Gwarantujemy prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami weryfikację etykiet. Nasze analizy pozwalają klientom na stworzenie prawidłowego oznakowania towaru, który można wprowadzić na rynek bez obaw o ryzyko sprzedaży wyrobu z etykietą niezgodną z prawem.

Doradztwo w sprawach kontroli sanitarnych i handlowych

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w sprawach kontroli sanitarnych i handlowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczna wiedza pozwalają nam na pełen profesjonalizm usług. Doradzamy przedsiębiorcom z różnych branż, jak właściwie komunikować się z instytucją kontrolną. Przygotowujemy klientów na kontrole handlowe prowadzone przez PIH oraz sanitarne przeprowadzane przez sanepid. Informujemy szczegółowo, jakie uprawnienia przysługują kontrolerom, a także jakie prawa ma przedsiębiorca. Na życzenie klienta przygotowujemy niezbędne dokumenty i możemy reprezentować klientów podczas trwania kontroli. Świadczymy też doradztwo w zakresie odwołania się od wydanej przez organ kontrolny decyzji.

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością przeprowadzania kontroli przez różne podmioty. Jednym z takich organów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonująca kontrole sanitarne. Na mocy obowiązujących przepisów sanepid sprawdza warunki higieniczno-sanitarne panujące w przedsiębiorstwie. Ma prawo do przeprowadzenia kompleksowej kontroli zgodnej z ustalonym wcześniej planem, kontroli laboratoryjnej próbek żywności czy też kontroli interwencyjnej w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach w firmie. Może też przeprowadzić kontrolę sprawdzającą, czy wydane uprzednio zalecenia zostały zrealizowane, a także kontrolę tematyczną, zgodną z planem, w zakresie określonej grupy podmiotów bądź produktu.

W przedsiębiorstwach są także często przeprowadzane kontrole handlowe. Państwowa Inspekcja Handlowa ma prawo skontrolować m.in. jakość i bezpieczeństwo usług oraz produktów przeznaczonych dla konsumentów, legalność i rzetelność firmy, prawidłowe oznakowanie sprzedawanych produktów oraz samych produktów przeznaczonych do obrotu handlowego pod kątem zgodności z przepisami. W zakres obowiązków kontrolerów PIH wchodzi też sprawdzenie legalności stosowania substancji chemicznych przeznaczonych dla konsumentów czy też właściwej utylizacji sprzętu elektronicznego pod kątem obowiązujących przepisów.

Pomoc przy wprowadzaniu żwyności EKO

Wprowadzanie żywności ekologicznej do obrotu wymaga zastosowania się do specjalnych przepisów prawa odnoszących się do tej kategorii wyrobów spożywczych. Zlecając to zadanie, a także znakowanie produktów ekologicznych firmie Supplecons można zredukować do minimum czas potrzebny na zagłębianie się w istotę przepisów prawa o tym mówiących.

Znakowanie produktów to zagadnienie wymagające znajomości przepisów obowiązującego na terenie Polski i Unii Europejskiej prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności i żywienia. Na rynku znajduje się obecnie wiele produktów, które postrzegane są przez konsumentów jako zdrowsze lub ekologiczne, a jednocześnie niemających nic wspólnego z ekologicznym pochodzeniem. Dobrze rozumiane znakowanie żywności to nie tylko rzetelne opisanie jej składu i nazwy producenta. To również prawidłowe zamieszczanie grafik certyfikatów oraz haseł reklamowych, które nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Producenci żywności powinni mieć na uwadze przede wszystkim jakość swojego produktu oraz czytelność informacji zawartych na etykiecie. Dzięki temu uda się uzyskać dobrze opisany, wysokojakościowy produkt, po który konsumenci chętniej będą sięgali i wybierali go zamiast konkurencyjnych.

Żywność ekologiczna to, zgodnie z definicją, taka, którą produkuje się w sposób ekologiczny, czyli bez stosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. W Unii Europejskiej symbolem produktu ekologicznego jest zielony „euroliść”. Wprowadzanie żywności ekologicznej do obrotu powinno być bezwzględnie powiązane ze stosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa europejskiego – w czym bardzo chętnie jako zespół specjalistów z Supplecons pomagamy.

Znakowanie żywności jako ekologicznej jest bezpośrednio powiązane z wprowadzaniem jej na rynek, dlatego też polecamy w szczególności kompleksowe usługi naszej firmy. W ścisłej współpracy z producentem oferującym zdrową, nie polepszaną chemikaliami żywność z upraw posiadających stosowne certyfikaty, jesteśmy w stanie przebrnąć przez znakowanie produktów w szybki sposób i zająć się formalnościami dotyczącymi jak najszybszego umieszczenia ich w sprzedaży.

Tworzenie receptur suplementów i zakup surowców

Praca nad wprowadzeniem nowego suplementu diety na rynek wymaga dużej wiedzy z zakresu technologii i bezpieczeństwa żywności. Świetne pomysły zawsze wymagają skrupulatnego przygotowania i licznych testów, aby dany suplement mógł zostać uznany za naprawdę wysokiej jakości, spełniający swoje funkcje w uzupełnianiu niedoborów składników odżywczych u osób wymagających suplementacji. Opracowywanie receptur suplementów to jedna z usług, którą zajmujemy się kompleksowo.

Pomiędzy składnikami aktywnymi danego suplementu mogą występować rozmaite interakcje, nie zawsze pożądane, gdy zacznie do nich dochodzić w organizmie człowieka. Rolą każdego suplementu diety jest uzupełnianie codziennego żywienia w to, czego organizmowi brakuje, aby mógł funkcjonować na możliwie najlepszym poziomie. Ograniczanie wchłaniania jednego składniku przez drugi może sprawić, że suplement nie będzie spełniał swojego zadania. Producent suplementów diety powinien pamiętać, że jego wyrób ma za zadanie uzupełniać codzienny jadłospis osób zdrowych lub zmagających się z różnymi dolegliwościami. Co za tym idzie – suplement jest niezbędny, aby poprawiać biodostępność komponentów żywności i wzbogacać codzienną dietę o inne, trudne do uzyskania za pomocą standardowego menu składniki odżywcze. Stąd też opracowywanie suplementów diety to najważniejszy krok w stronę sukcesu produkty na rynku!

Ustalanie receptury suplementów, które prowadzimy na rzecz naszych klientów, ma na celu zweryfikowanie skuteczności połączenia danych składników. Dopracowujemy w każdym szczególe skład ilościowy i jakościowy receptur, aby ustalić najmniejsze skuteczne dawki, a także wykluczyć ewentualne działania niepożądane.

Zlecając nam opracowywanie suplementów diety producent może mieć pewność, że jego pomysł na suplement zostanie właściwie zrealizowany – zarówno pod kątem skuteczności, jak i bezpieczeństwa, a przy tym będzie odpowiadał drobiazgowym normalizacjom prawnym wymaganym przez polskie i europejskie ustawodawstwo.

Pomoc przy promocji nowych suplementów diety

W Supplecons pomagamy w przygotowywaniu materiałów promocyjnych dla firm wprowadzających na rynek nowe suplementy diety. Wiemy, w jaki sposób sformułować przekaz, by spełnić wymagania ustawodawców oraz trafić do potencjalnych klientów i zachęcić ich do zakupu. Z naszą pomocą szybciej zdobędą Państwo wymagane zgody i wprowadzą na rynek swoje produkty. Doradzamy w zakresie marketingu i sprzedaży suplementów diety. Pomożemy w przygotowaniu materiałów promocyjnych takich jak treść reklamy telewizyjnej czy radiowej, baner lub przekaz internetowy. Znamy prawo żywieniowe i metodę produkcji suplementów diety. Jako specjaliści w tej dziedzinie wiemy, jak ważne są drobne niuanse i zgodność z przepisami. Przekazujemy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem dla Państwa wygody.

  • Dogłębne zapoznanie się z indywidualnymi potrzebami klienta i jego marką.
  • Określenie wszystkich wymagań prawnych dotyczących przekazów reklamowych danego suplementu diety.
  • Pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych. Doradztwo w zakresie opracowania atrakcyjnego tekstu reklamowego, który będzie zawierać niezbędne klauzule. 
  • Porady dotyczące potrzeb konsumenta: jak podnieść zaufanie do własnej marki za pomocą dobrze skonstruowanej akcji promocyjnej.

Od lat działamy w branży produkcji suplementów diety. Nasze bogate doświadczenie przekłada się na znakomitą znajomość rynku – od opracowania koncepcji po wprowadzenie produktu na rynek i jego promocję. Wiemy, czego potrzebują regulatorzy, a co pragną usłyszeć potencjalni nabywcy. Wspieramy producentów w takim ukazaniu produktów, by odpowiadały na konkretne potrzeby konsumentów. Nasza nieoceniona pomoc w przygotowywaniu materiałów promocyjnych pozwoliła już wielu klientom wypuścić suplementy na rynek i odnieść marketingowy sukces.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Supplecons i kontaktu. Nasze wsparcie pozwoli Państwu osiągnąć upragnione zyski.