Menu Zamknij

Znakowanie suplementów diety i oznakowanie opakowań spożywczych

Suplementy diety, z uwagi na to, że nie mają właściwości leczniczych, nie podlegają pod europejskie regulacje prawne dotyczące leków. Procedura ich wprowadzania do obiegu jest dużo prostsza niż w przypadku farmaceutyków, jednak również wymaga zastosowania się do litery prawa. Tym, co może zwrócić uwagę Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest nieprawidłowe oznakowanie suplementu na etykiecie. Istniejemy po to, aby ułatwić producentom zaistnienie ze swoim rewolucyjnym produktem na krajowym, a nawet światowym rynku.

Jakie akty prawne zawierają informacje dotyczące znakowania suplementów?

W naszej pracy nad promocją produktów na rynku bierzemy pod uwagę ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu i oznakowania suplementów diety. Na skalę europejską, nadrzędność nad tymi przepisami ma Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Znajomość aktów prawnych, na których opiera się bezpieczeństwo wpuszczania suplementów diety do obiegu, jest podstawowym narzędziem naszego działania. Pozwala nam to sprawnie przeprowadzić proces wdrażania niezbędnych zmian na etykietach produktów lub też w samym produkcie. Mają one na celu pomyślną weryfikację produktu przez GIS.

Co powinna zawierać etykieta suplementu diety?

Znakowanie suplementów to usługa, która ma na celu pomoc producentowi we wprowadzeniu na rynek suplementu prawidłowo i zgodnie z prawem opisanego na etykiecie.

Polskie prawo nakazuje umieszczenie na niej:

  • nazwy i adresu producenta,
  • postaci, jaką przyjmuje suplement (np. kapsułki, płyn, tabletki),
  • treści w całości w języku polskim,
  • skład jakościowy, tj. substancje czynne i pomocnicze zawarte w produkcie,
  • skład ilościowy, tj. zawartość witamin, minerałów i innych składników podanych w odpowiednich jednostkach, oraz wyrażonych jako procent referencyjnej wartości spożycia.

W imieniu naszych klientów dbamy o to, aby informacje te zostały przedstawione w sposób rzetelny, zgodny z prawdą, a przy tym czytelny dla potencjalnego odbiorcy.

Znakowanie suplementów diety a promocja

W polskim prawie dotyczącym suplementów diety istnieją zapisy mówiące o tym, że etykieta tego typu produktu nie może sugerować właściwości leczniczych, gdyż suplement diety ma na celu jedynie uzupełnianie żywienia w niedoborowe składniki. Nie może również w agresywny sposób skłaniać do zakupu danego produktu, ani straszyć skutkami wynikającymi z braku jego zażywania.

Jak zatem prawidłowo skonstruować hasło reklamowe suplementu, aby nie wzbudzało ono podejrzeń GIS? W jaki sposób wypromować suplement na tle konkurencyjnych produktów? Dzięki zleceniu nam usług znakowania dużo łatwiej jest skupić się na innych kwestiach wynikających z prowadzenia swojego biznesu, zagadnienie dotyczące opakowania pozostawiając właśnie firmie Supplecons.

Dlaczego prawidłowe oznakowanie suplementów diety jest takie ważne?

Dziś konsumenci coraz bardziej stawiają na jakość tego, co wrzucają do swojego koszyka zakupowego. Nie zawsze chwytliwe hasło czy kolorowe opakowanie wystarczą – należy jeszcze oznakować etykietę w sposób czytelny, zrozumiały i rzetelny. Konsument, który ma możliwość zweryfikowania realnego składu suplementu na etykiecie i porównania go z własnym samopoczuciem po pewnym czasie stosowania, nabiera zaufania do producenta i chętniej sięga po raz kolejny po ten sam produkt. To rezultat, do którego każdy producent dąży, a my w tym pomagamy.

Skorzystaj również z usług oznakowania produktów spożywczych

Podobnymi zasadami szczerości i zaufania kierują się konsumenci produktów spożywczych, sięgając po swoje ulubione artykuły i wiedząc, że ich skład nie jest „tajemnicą poliszynela”. Zarówno w przypadku suplementów, jak i żywności zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług znakowania, aby produkt nie tylko był zgodny z prawem i przeszedł prawidłową weryfikację odpowiednich organów. Prawdziwym celem pracy Supplecons jest zdobycie szerokiego grona stałych klientów i mocne ugruntowanie pozycji danego producenta na rynku!

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sklad-oraz-oznakowanie-suplementow-diety-17385919