Menu Zamknij

Doradztwo w sprawach kontroli sanitarnych i handlowych

Kontrole sanitarne i handlowe – kompleksowe doradztwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w sprawach kontroli sanitarnych i handlowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczna wiedza pozwalają nam na pełen profesjonalizm usług. Doradzamy przedsiębiorcom z różnych branż, jak właściwie komunikować się z instytucją kontrolną. Przygotowujemy klientów na kontrole handlowe prowadzone przez PIH oraz sanitarne przeprowadzane przez sanepid. Informujemy szczegółowo, jakie uprawnienia przysługują kontrolerom, a także jakie prawa ma przedsiębiorca. Na życzenie klienta przygotowujemy niezbędne dokumenty i możemy reprezentować klientów podczas trwania kontroli. Świadczymy też doradztwo w zakresie odwołania się od wydanej przez organ kontrolny decyzji.

Kontrola handlowa i sanitarna w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością przeprowadzania kontroli przez różne podmioty. Jednym z takich organów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonująca kontrole sanitarne. Na mocy obowiązujących przepisów sanepid sprawdza warunki higieniczno-sanitarne panujące w przedsiębiorstwie. Ma prawo do przeprowadzenia kompleksowej kontroli zgodnej z ustalonym wcześniej planem, kontroli laboratoryjnej próbek żywności czy też kontroli interwencyjnej w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach w firmie. Może też przeprowadzić kontrolę sprawdzającą, czy wydane uprzednio zalecenia zostały zrealizowane, a także kontrolę tematyczną, zgodną z planem, w zakresie określonej grupy podmiotów bądź produktu.

W przedsiębiorstwach są także często przeprowadzane kontrole handlowe. Państwowa Inspekcja Handlowa ma prawo skontrolować m.in. jakość i bezpieczeństwo usług oraz produktów przeznaczonych dla konsumentów, legalność i rzetelność firmy, prawidłowe oznakowanie sprzedawanych produktów oraz samych produktów przeznaczonych do obrotu handlowego pod kątem zgodności z przepisami. W zakres obowiązków kontrolerów PIH wchodzi też sprawdzenie legalności stosowania substancji chemicznych przeznaczonych dla konsumentów czy też właściwej utylizacji sprzętu elektronicznego pod kątem obowiązujących przepisów.