Kategorie
Aktualności

Jak optymalizować cenę surowców i produkcji suplementów diety?

Posiadasz swoją markę suplementów diety w branży e-commerce i chciałbyś zoptymalizować koszty przy aktualnie rosnącej inflacji? Stosując się do kilku kroków z łatwością uzyskasz niższy techniczny koszt wytworzenia.


1) Wybór producenta kontraktowego

Firm wytwarzających suplementy diety na zlecenie jest bardzo dużo. W zależności od profilu działalności, część z nich skupia się na produkcji od A do Z, gdzie wytwórca bierze na siebie odpowiedzialność za zamówienie surowców oraz materiałów produkcyjnych. W takim modelu najczęściej cena za końcowy produkt jest wyższa, jednak ma ona w sobie dużo zalet. Między innymi jako klienci nie musimy sami organizować surowców, końcówki z hurtowych opakowań, które nie zostały zużyte zostają u wykonawcy. Nie angażujemy swojego czasu, który powinniśmy poświęcić na to, na czym znamy się najbardziej – na sprzedaży e-commerce. Takie rozwiązanie jest optymalne przy wieloskładnikowych preparatach. Tworząc suplement diety, który składa się z jednego lub dwóch surowców, warto zainteresować się systemem produkcji z towaru powierzonego. Taka produkcja jest tańsza, ale wymaga zaangażowania czasu i środków po stronie klienta. Jest to niewątpliwie lepsze rozwiązanie, ponieważ osoba zlecająca ma kontrolę nad surowcem oraz techniczny koszt wytworzenia jest obniżony o marżę, jaką producent kontraktowy narzuca na surowiec. Przy zamówieniu materiałów typu opakowania, etykiety lub też kartoniki jednostkowe, sprawa jest identyczna jak powyżej. Nie każda firma chce wytwarzać z towarów powierzonych, ale jest to optymalne rozwiązanie przy optymalizacji TKW.


2) Zamówienie surowców

Przy optymalizacji cen produkcji, klient musi przeprowadzić analizę, czy produkcja kontraktowa od A do Z mu się opłaca, lub też czy dla niego lepszym rozwiązaniem jest zamówienie surowców na własną rękę i przekazanie producentowi kontraktowemu jako towar powierzony. Przy produktach dobrze rotujących, a także zawierających małą liczbę składników, dobrze zastanowić się nad zamówieniem surowców na własną rękę. W Polsce są wyspecjalizowane firmy, które sprowadzają dane ekstrakty lub proszki oraz dostarczają na zasadach DDP (delivery duty paid), co umownie oznacza – do drzwi. Większość producentów kontraktowych zamawia w identyczny sposób, dokładając pewną marżę do końcowego produktu. Znając kanały dystrybucji ekstraktów, możemy pominąć tę opłatę. W tym miejscu zawsze należy przeprowadzić analizę opłacalności, ponieważ liczymy się z tym, iż wytwórca może mieć większe rabaty, niż klient. Znając odpowiednie osoby w branży, jesteśmy w stanie uzyskać optymalną cenę surowców. Należy pamiętać, że zamawianie surowców na własną rękę, nie zawsze się opłaca. Najczęściej minimalna ilość zamówienia wynosi 25 kg, przez co wysokie minimum w ostatecznym rozrachunku może być przeszkodą, kiedy planujemy wytworzyć suplement diety zawierający kilkanaście składników botanicznych. Wtedy polecana jest produkcja od A do Z, z uwagi na to, że producent kontraktowy jest w stanie wykorzystać końcówki surowców u innych swoich klientów.


3) Zamówienie materiałów

Materiały typu opakowania PET/HDPE/glass są sprzedawane przez duże firmy. Jeżeli stosujemy dosłownie kilka rodzajów opakowań, warto zamówić większe ilości bezpośrednio u wytwórcy opakowań i trzymać na czas produkcji. Standardowym zabiegiem optymalizacyjnym przy etykietach i kartonikach jest bezpośrednie zamawianie większych ilości bezpośrednio w drukarni. Każdy klient, który chce wykonać taki zabieg optymalizacyjny, musi uwzględnić to z producentem kontraktowym. Aby tego typu materiał zużyć w odpowiednim dla nas czasie, należy powiadomić wytwórcę o tym oraz dowiedzieć się czy na w swoim parku maszynowym odpowiednią drukarkę dat i serii. Przy druku typu hot-stamp oraz z tzw. ,,plujki” czyli drukarni atramentowej, w projektach należy uwzględniać pola bez lakieru, aby tusz mógł spokojnie wyschnąć i być odpornym na zmazywanie. Ma to duże znaczenie przy atramencie, ponieważ nie trzyma on się poprawnie na lakierowanych powierzchniach. Drukarni hot-stamp zostawiają ślad na samej etykiecie i kartoniku w formie odbicia, więc po zmazaniu lakieru nie ma zagrożenia, że data i seria nie będzie czytelna. Pomimo tego dobrą praktyką jest brak lakieru w miejscu nabicia daty i serii.


4) Wybór odpowiedniego doradztwa w procesie produkcji

Producenci kontraktowi znają się na produkcji i z miłą chęcią wytworzą każdy suplement, który zostanie wymyślony. Prawo żywnościowe jednak bardzo szybko się zmienia, nowe składniki uzyskują zezwolenia, ale również zakazy używania w produktach. Warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa w tej dziedzinie, zwłaszcza wtedy, gdy dokonujemy zakupów na własną rękę.

Firma Supplecons ma duże doświadczenie w branży produkcji kontraktowej suplementów diety, dlatego w ramach podstawowych usług świadczy również doradztwo w samych procesach optymalizacyjnych. Zależy nam na tym, aby nasi klienci zarabiali pieniądze. Korzystając z naszego wsparcia, oprócz poprawnych etykiet otrzymają Państwo również wsparcie biznesowe w procesach zakupowych.

Kategorie
Aktualności

Suplementy diety – jak znakować etykiety? Podstawowe akty prawne

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak znakować etykiety suplementów diety należy najpierw poznać definicję zaczerpniętną z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 12250) to jest:

,, środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego”.

Powyższy fragment jasno określa, że suplementy diety, jako żywność, podlegają prawu żywnościowemu, przez co stosuje się zasady ogólne jak dla standardowej żywności.

Podstawowe akty prawne regulujące znakowanie żywności na poziomie UE to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304, s. 18. Wyżej wymienione źródła prawa stanowią ogólne zasady, a poszczególne Państwa członkowskie posiadają pewne marginesy swobody.

Suplementy diety, jako szczególny rodzaj żywności podlegają również szczególnym regulacjom, które są dedykowane dla tej grupy. Przykładem tego jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.10.2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. 2014. 453 tekst jednolity).

Sam proces znakowania, ze względu na mnogość regulacji jest relatywnie skomplikowany. Firma Supplecons oferuje kompleksowe doradztwo przy wdrażaniu suplementów diety na rynek. Posiadamy wiedzę technologiczną do opracowania receptur, a także znakujemy etykiety oraz pomagamy w procesie notyfikacyjnym. Zapraszamy do kontaktu.

Kategorie
Aktualności

Dodatki do żywności a zgłoszenie GIS – notyfikacja suplementu diety

W ustawie nakładającej obowiązek notyfikacji (rejestracji) suplementów tj. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021) wymieniono składowe zgłoszenia notyfikacyjnego. Wprowadzający do obrotu jest zobowiązany podać następujące dane:

1) nazwę produktu oraz jego producenta;
2) postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;
3) wzór oznakowania w języku polskim;
4) kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na
rynku spożywczym;
5) skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych
w produkcie, w tym substancji czynnych;
6) skład ilościowy składników;
7) imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu

Wiele osób z tego względu uważa, iż ujawnienie pełnego składu ilościowego substancji pomocniczych (tj. dodatków do żywności i składników żywności) jest konieczne do poprawnego zgłoszenia notyfikacyjnego dla GIS, natomiast w nowym systemie ESP, podczas zgłaszania składu ilościowego mamy do wyboru trzy kategorie składników :

Witaminy i składniki mineralne;
Składniki roślinne;
Inne składniki.

Po uruchomieniu listy składników z trzeciej kategorii, osoba zgłaszająca może znaleźć niektóre popularne dodatki do żywności używane w suplementach diety, takie jak celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu czy dwutlenek tytanu. Powstaje zatem bardzo ważne pytanie: czy wprowadzający do obrotu musi ujawnić pełny skład ilościowy dodatków oraz przesłać certyfikaty jakości razem ze zgłoszeniem?

Departament żywności i żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie wymaga ujawnienia pełnej receptury oraz przesłania certyfikatów jakości dla dodatków do żywności (celuloza, pvp k30, dwutlenek krzemu) oraz składników żywności ( mąka ryżowa, maltodekstryna), ponieważ ich obecność nie wpływa na kwalifikację danego środka jako suplementu diety, ani na jego wartość odżywczą czy działanie produktu, co potwierdza to sam wpis w instrukcji stanowiskowej dołączone do systemu notyfikacji ESP oraz nawet sam formularz ( punkt czwarty – Lista składników).


Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie wprowadzania, notyfikacji (rejestracji) suplementów diety, a także znakowania etykiet, zapraszamy do kontaktu.